אמסטף

גזע זה הוא מאוד נאמן, מסור מאוד, ידידותי, אינטליגנטי, וטוב מזג.

 הם מסתדרים עם כלבים אחרים אך עשויים להפגין תוקפנות כלפי כלבים זרים וחיות מחמד ביתיים  אחרים.

הם מאוד מגוננים של המשפחה שלהם, בבית, ובשטח. אמסטף אינם משמשים בדרך כלל לשמירה בשל האופי הידידותי שלהם.

התנהגות תוקפנית כלפי בני אדם היא תכונה לא אופיינית בגזע הזה. הם אינם מומלץ למתחילים, האדיש, או בעל חיים בלתי פעיל.

be a pal and share this would ya?
אמסטף